Επικοινωνήστε με εμάς
+86-755-2372-2880
marketing.info@emdoor.com
Language
Αμερική
Ευρωπαϊκό
Ασία και Ωκεανία
Αφρική

Έκτακτα μέτρα για τη βλάβη του βιομηχανικού PC

Όταν αντιμετωπίζετε τα αιφνίδια προβλήματα του βιομηχανικού υπολογιστή, μπορείτε να λάβετε υπόψη τα ακόλουθα σημεία 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS·123467890 A 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS·Ενεργοποιήστε το ρεύμα και ελέγξτε την αντίδραση του υπολογιστή 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS·


1 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS· Ελέγξτε αν η υποδοχή ηλεκτρικού ρεύματος είναι ή όχι ενεργοποιημένη και συνδέεται κανονικά με τον υπολογιστή·12343567890 2 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS· Ελέγξτε αν η τροφοδοσία με την ηλεκτρονική ενέργεια μπορεί ή μπορεί και μπορεί και35·39·t λειτουργεί κανονικά (εάν ο ανεμιστήρας τροφοδοσίας ισχύος περιστρέφεται μετά την ενεργοποίηση ισχύος) και εάν η οθόνη συνδέεται κανονικά με τον υπολογιστή·

3 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS· Άνοιγμα του περιβλήματος για να ελέγχεται αν η τροφοδοσία ισχύος είναι σωστά συνδεδεμένη με το σύστημα υποστήριξης υπολογιστή ή με τον κεντρικό πίνακα, εάν η σύνδεση μεταξύ του συστήματος υποστήριξης και του κύριου πίνακα είναι χαλαρή, είτε το σύστημα υποστήριξης ή το κεντρικό σύστημα τροφοδοτείται και εάν η τροφοδοσία ATX είναι καλωδιωμένη εσφαλμένα·

2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS· Αντικατάσταση της CPU ή της μητρικής 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS·

B 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS·Εάν ο δείκτης ισχύος στον κάτω πίνακα δεν το έκανε 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS·35,39,Η δουλειά όταν το ρεύμα είναι ανοιχτό 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS·

1 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS· Ελέγξτε αν υπάρχουν αντικείμενα όπως βίδες στην περίπτωση·


2 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS· Ελέγξτε αν ο σχετικός καλώδιο ισχύος συνδέεται αντιστρόφως, με αποτέλεσμα βραχυκύκλωμα προς το έδαφος 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS·Χρησιμοποιείστε ξανά τη μέθοδο αντικατάστασης για την αντικατάσταση του ηλεκτρικού ρεύματος, της μητρικής, της εφεδρικής ή άλλου εξοπλισμού 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS·

C 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS·Αφού ενεργοποιηθεί ο βιομηχανικός υπολογιστής, η μητρική δεν λειτουργεί 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS·123467890 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS· Αφαίρεση της περιφερικής κάρτας και του συνδεδεμένου εξοπλισμού για να ελέγχεται αν μπορεί να ξεκινήσει;Αν όχι, μπορείτε να αφαιρέσετε τη μνήμη για να ελέγξετε αν ενεργοποιείται;Στη συνέχεια, ελέγξτε αν η CPU λειτουργεί σωστά·123467890 2 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS· Αντικατέστησε τη μητρική και έλεγξε αν η μητρική είναι φυσιολογική 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS·

D 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS·Αν μπορείτε να ακούσετε τον ήχο της μητρικής αυτοδοκιμής, αλλά δεν υπάρχει προβολή στην οθόνη 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS·


1 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS· Ελέγξτε εάν η εικόνα του βιομηχανικού δισκίου

συνδέεται κανονικά με τον ξενιστή·


2 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS· Εισάγετε άλλη κάρτα απεικόνισης για να ελέγξετε αν μπορεί να εμφανίζεται κανονικά·

3 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS· Καθαρισμός CMOS (μπορεί να οριστεί λανθασμένα) ή αντικατάσταση BIOS 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS·12343567890 4 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS· Αντικατάσταση του πίνακα της CPU (ενσωματωμένη στην κύρια κάρτα γραφικών) ή μόνιτορ 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS· E 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS·Η μητρική δεν μπορεί να ελεγχθεί από μόνη της μετά την εκκίνηση 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS· 1 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS· Αντικατέστησε το στικάκι μνήμης·

2 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS· Επαναφορά του BIOS ή αντικατάσταση του ίδιου τσιπ BIOS 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS·

F 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS·Η BIOS ανιχνεύει το τμήμα πληκτρολογίου και αναφέρει σφάλμα πληκτρολογίου 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS·

1 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS· Ελέγξτε αν η κλειδαριά πληκτρολογίου είναι κλειδωμένη και ξεκλειδώστε την κλειδαριά πληκτρολογίου·


2 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS· Εάν όχι, ελέγξτε εάν η σύνδεση μεταξύ της μητρικής και του κάτω πίνακα και του πληκτρολογίου και του ποντικιού είναι σωστή 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS·

G 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS·Μετά την εκκίνηση, ο δίσκος δισκέτας και το δισκέτο 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS·Το φως ανάγνωσης είναι πάντα αναμμένο 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS· ·123467890 Ο δίσκος δισκέτας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS·Η γραμμή δεδομένων κίνησης δισκέτας θα πρέπει να αντιστραφεί 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS·

H 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS·Ο βιομηχανικός υπολογιστής δεν μπορεί να ξεκινήσει μετά την


ο σκληρός δίσκος είναι εγκατεστημένος

2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS·

Παρακαλώ ελέγξτε πρώτα αν το καλώδιο δεδομένων σκληρού δίσκου συνδέεται αντιστρόφως 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS·


I 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS·Το ποντίκι και το πληκτρολόγιο δεν λειτουργούν 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS·

Ελέγξτε αν υπάρχει ένας προσαρμογέας ενός σημείου δύο προς δύο με πληκτρολόγιο και ποντίκι, χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι αντιστρόφως 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS·


J 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS·Το σύστημα καταρρέει ή μια μπλε οθόνη εμφανίζεται μετά την εκκίνηση 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS· 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS· Ελέγξτε εάν υπάρχουν συγκρούσεις όσον αφορά τους πόρους του συστήματος· 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS·

3 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS· Αντικατέστησε το στικάκι μνήμης·


4 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS· Επαναχώριση και μορφοποίηση του σκληρού δίσκου για την εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS·

K 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS·123467890 Ο βιομηχανικός υπολογιστής δοκιμάζεται κανονικά, αλλά μετά τη μεταφορά του στον πελάτη, το σήμα συνεχίζει να τρεμοπαίζει 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS·


, γενικά, η ανάλυση ή το ποσοστό ανανέωσης έχει καθοριστεί πολύ υψηλά, προκαλώντας τον πελάτη και το\bir35·39·η οθόνη δεν εμφανίζεται, απλά εισάγετε την ασφαλή λειτουργία και ρυθμίστε ξανά τον βιομηχανικό υπολογιστή

123467890 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS·

L 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS·Το σύστημα Windows συντρίβεται ή η μπλε οθόνη κατά τη λειτουργία 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS·

: εάν έχει εγκατασταθεί νέος εξοπλισμός που προκαλεί συγκρούσεις πόρων συστήματος·

2 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS· Είτε είναι εγκατεστημένος ο λανθασμένος ή ο ξεπερασμένος οδηγός·


3 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS· Ελέγξτε αν το σύστημα είναι μολυσμένο με ιό·: αν ο ανεμιστήρας CPU λειτουργεί κανονικά·123467890 5 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS· Είτε τα αρχεία συστήματος ή οι εφαρμογές και οι δίσκοι είναι κατεστραμμένοι·123467890 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS· Ελέγξτε αν η μνήμη είναι ασύμβατη ή υπάρχει πρόβλημα με τη μνήμη 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS·123467890 M 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS·Ο οδηγός συσκευής δεν μπορεί να εγκατασταθεί σωστά 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS·

2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS· Ελέγξτε αν ο οδηγός είναι ο τελευταίος και υποστηρίζει το λειτουργικό σύστημα· 2 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS· κατά πόσον ο οδηγός χρειάζεται τη στήριξη του προγράμματος patch του λειτουργικού συστήματος·12343567890: κατά πόσον οι πόροι που καταλαμβάνονται από άλλες συσκευές συγκρούονται με τους πόρους που καταλαμβάνονται από τη συσκευή που πρέπει να οδηγείται·12343567890 4 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS· Εάν πρόκειται για περιφερική διάταξη, άλλαξε υποδοχή και επανέλαβε τον οδηγό·123467890 5 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS· Αντικατάσταση της συσκευής και επαναφορά του οδηγού 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS· · Εάν θέλετε α ·


προσαρμοσμένο σκληρό φορητό υπολογιστή

, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS·

N 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS·Η ενέργεια ATX δεν μπορεί να κλείσει εντελώς 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS·

1 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS· Αν θα ανοίξει η επιλογή ACPI στο BIOS·

2 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS· Είτε η επιλογή ACPI είναι ενεργοποιημένη κατά την εγκατάσταση του συστήματος είτε αν το σύστημα υποστηρίζει προηγμένη διαχείριση ενέργειας·

O 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS·Ο χρόνος εκκίνησης του βιομηχανικού υπολογιστή είναι υπερβολικά μεγάλος (ESP WIN98) 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS·

1 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS· Κλείσιμο του αρχικού στοιχείου αυτόματης εκκίνησης του αρχείου εκκίνησης του συστήματος·


2 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS· Εκτέλεση του Disk Defragmenter, Εξάλειψη του κατακερματισμού·

3 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS· Εκτέλεση προγράμματος καθαρισμού δίσκου, εξάλειψη αρχείων σαβούρες·

2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS· Μπορεί να σχετίζεται με την εγκατάσταση της κάρτας δικτύου: ρύθμιση των ρυθμίσεων του δικτύου·123467890 5 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS· Μπορεί να υπάρχει ιός 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS·

P 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS·Ο τοπικός εκτυπωτής δεν μπορεί να εκτυπώσει στο δίκτυο 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS·

1 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS· Ελέγξτε αν το καλώδιο δικτύου και η διαμόρφωση του δικτύου είναι σωστές και αν μπορεί να συνδεθεί κανονικά με το δίκτυο·

2 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS· Ελέγξτε αν ο εκτυπωτής στις ρυθμίσεις εκτύπωσης υπολογιστή ταιριάζει με τον κοινό εκτυπωτή·

3 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS· Ελέγξτε αν ο εκτυπωτής λειτουργεί σωστά 2. Αν υπάρχουν σφάλματα στις ρυθμίσεις BIOS·

Συναφείς ειδήσεις
Προϊόντα
Σπίτι

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο Emdoor Rugged PC!

Παρακαλώ συμπληρώστε το έντυπο για να μας ενημερώσετε για την ανάγκη σας.Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

Emdoor Group, Mei Gu Building, Mei Sheng Hui Gu Technology Park, No.83, Dabao Road,Baoan 33 District, Shenzhen, China P.R.C
marketing.info@emdoor.com
+86-755-2372-2880
We use cookies on this site, including third party cookies, to delivery experiennce for you.
Accpet Cookies
Read Privacy Policy